Tertiaire preventie

De tertiaire preventie is toegespitst op het nemen van maatregelen ter voorkoming van overbelasting in alle stadia van een blessure. Wanneer een blessure door de arts of fysiotherapeut volledig wordt vrijgegeven dan kan de sportmasseur beginnen met begeleiding om het weefsel weer volledig te kunnen belasten.

Dus bij de tertiaire preventie liggen de werkzaamheden van de sportmasseur bij de acute fase (eerste hulp) en de fase van de nazorg. Over het algemeen is de herstelperiode van een blessure vrij kort wanneer er op een verantwoorde manier mee om wordt gegaan.

Een blessure is te verdelen in 3 fases, te weten:

–        een acute fase

–        een therapeutische fase

–        een de fase van nazorg

Wanneer er sprake is van een acuut stadium of het stadium van de nazorg, kan de sportmasseur in overleg met de behandelend arts of fysiotherapeut de (rest) conditie van de sport(st)er zo goed mogelijk op peil houden middels een vervangende trainingsarbeid en massage.

Een van de oorzaken van (sport)blessures is een verkeerde verdeling van de belasting en de belastbaarheid. De sportmasseur kan u, samen met eventueel de behandelend arts of fysiotherapeut, helpen met diverse oefeningen, waardoor de belastbaarheid vergroot wordt.

Ook is het belangrijk te weten wat de ontstaanswijze van de (sport)blessure is, zodat deze indien mogelijk voor een volgende keer voorkomen kan worden. De sportmasseur kan u dus van dienst zijn bij de eerste hulp, het constateren van een blessure en de begeleiding naar een arts, en vangt u weer op helpt en begeleid u wanneer u weer wilt integreren in het sporten of de dagelijkse beweging.